Agency Dashboard

Verbeter de winstgevendheid van jouw agency

Alle KPI's in een krachtig Power BI Dashboard

Wat is een Power BI Agency Dashboard?

Een Agency Dashboard is een Power BI rapportage waarin de meest gebruikte KPI’s en benchmarks samen worden gepresenteerd in één dashboard. 

Hierdoor kunnen we direct te focus leggen op het verbeteren van de betreffende KPI’s. Voor agencies gelden er drie belangrijke KPI’s waarmee de winstgevendheid direct kan worden verbetert:

  • Utilization = verhouding tussen het aantal gewerkte uren voor een klant ten op zichte van de beschikbare capaciteit in het team.
  • Average Billable Rate (ABR) = Het gemiddeld gerealiseerd uurtarief 
  • Average Costs Per Hour (ACPH) = De kosten per uur van het personeel.

Dit zijn nog maar een aantal interessante dashboards. Daarom zijn dashboards als capaciteitsplanning, omzetforecast en inzichten op klant, project, rol en medewerkerniveau enorm waardevol.

Hoe werkt een Agency Dashboard

Wij  maken gebruiken van de krachtige business intelligence tool Microsoft Power BI. Hiermee kunnen wij alle mogelijke databronnen met elkaar koppelen, de data analyseren en vervolgende presenteren in prachtige dashboards. 

We stellen eerst samen vast welke dashboards voor jouw agency belangrijk zijn. We beginnen altijd graag “klein” zodat de organisatie niet wordt overvallen door de vele kpi’s en benchmarks. 

Geen gedoe meer in Excel en handmatig en tijdrovende handelingen. De dashboards zijn online beschikbaar en worden iedere dag geupdatet. Rapportages die de winstgevendheid van jouw agency écht kunnen verbeteren.

Agency Dashboard
Samen sparren over de mogelijkheden binnen jouw organisatie ?